Ouders

Thuis en school zijn geen gescheiden werelden. Kinderen leven in beide werelden. Hoe beter die werelden op elkaar zijn afgestemd, hoe veiliger en meer gesteund een kind zich voelt.

Betrokkenheid begint met het delen van informatie. Aan het begin van een schooljaar verspreiden we een brochure met actuele schoolwetenswaardigheden. Tijdens het jaar blijven ouders op de hoogte van de wereld op school via de Parro-app. Regelmatig laten we u met foto’s en berichten zien wat kinderen beleven in hun groep. In onze nieuwsbrief Ruimtepost staan de schoolactiviteiten centraal.

Sterk gesprek

Persoonlijk maken leerkrachten kennis met u als ouder tijdens het startgesprek. Tijdens dit gesprek maken we ook een afspraak voor een vervolggesprek. Dat kan voor elke ouder anders zijn. We stemmen de contactmomenten af op uw behoefte. Steeds vaker sluiten ook kinderen aan bij deze gesprekken. Sterker nog, ze bereiden ze voor met een presentatie of tekening en tonen vol trots hun rapport(folio), boordevol leerresultaten. Het leidt tot het voeren van sterke gesprekken.

Medezeggenschapsraad

Bij ’t Ruimteschip willen we niet alleen ‘zenden’, maar ook ‘ontvangen’. We zijn benieuwd naar uw mening. Een paar keer per jaar praten we in tafel van zes-gesprekken met ouders over schoolontwikkelingen. Meer formeel toetsen we ons schoolbeleid bij de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

’t Ruimteschip maakt deel uit van SKO West-Friesland. Schooloverstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij vaardigen één ouder af naar de GMR.

Ouderraad

Ouderparticipatie is bij ’t Ruimteschip ook erg praktisch. We trekken er graag op uit met de kinderen, bijvoorbeeld tijdens onze Ruimtedagen, en maken van Sinterklaas, Kerstmis en Pasen een groots feest. Gelukkig kunnen we rekenen op ouders die ons helpen met het organiseren en begeleiden van deze activiteiten. We hebben een actieve Ouderraad, die ook de vrijwillige ouderbijdrage beheert.