Vier pijlers

Als je wilt dat kinderen later volwaardig onderdeel worden van de samenleving, moeten zij ook uitvoerig kennismaken met die samenleving. Stap in ’t Ruimteschip en maak via onze pijlers LEERSTERK, SAMENSTERK, GROEISTERK en LEEFSTERK een ontdekkingstocht door de wereld.

LEERSTERK

Om een reis succesvol af te leggen heb je een bepaalde bagage nodig. Zo werkt het ook in het onderwijs. Om jezelf te ontwikkelen, kun je niet zonder basiskennis als lezen, rekenen en spelling. Daar besteden wij veel aandacht aan. Net als aan brede basisvaardigheden, zoals het oplossen van problemen, kritisch zijn en creatief denken. Bij elkaar opgeteld bereiden ze kinderen voor op het volle leven.

Dit komt ook terug in ons thematisch onderwijs. Hiermee halen we planmatig onderwerpen in school, die deel uitmaken van onze leefwereld. Of het nu gaat om Sterren & Planeten, Nederland Waterland of Zo wonen wij, door continu vragen te stellen (en ze zelf te beantwoorden) gaan kinderen begrijpen wat zij in hun omgeving al lang ervaren. Dat is een sterk leereffect. Het stimuleert hun nieuwsgierigheid. Of, zoals we bij SKO West-Friesland zeggen, het zorgt voor glinsterende ogen.

Een reis wordt zoveel spannender en opwindender als je meer biedt dan de basis. Wij geven vanaf de kleuters Engelse les (en koppelen Engels aan onze thema’s). Onze vakleerkracht muziek geeft regelmatig muzikale workshops. En we werken samen met Stichting Muziek Opmeer, waarbij leerlingen uit alle groepen kennismaken met verschillende instrumenten.

Vinden ze een instrument leuk of hebben ze talent? Dan kunnen ze laagdrempelig doorstromen naar het naschoolse aanbod van Muziek Opmeer. Met de kerstmusical en de eindmusical gewen we onze kinderen een podium. En we doen als school mee aan Kijk Op Meer Kunst. Dat is een samenwerking met het Steunpunt Kunstzinnige Vorming in Hoorn. Doel is om elke groep jaarlijks kennis te laten maken met een vorm van kunst, variërend van theater tot film en van museumbezoek tot literatuur.

Binnen zo’n rijke en inspirerende leeromgeving ontdekken kinderen niet alleen de wereld om hen heen, zij ontdekken ook zichzelf. Wie ben ik? Wat vind ik leuk? Wat kan ik goed (en minder goed)? Juist dat persoonlijke groeiproces begeleiden, vinden wij zo leuk aan onderwijs. Dat we kinderen op ’t Ruimteschip letterlijk de ruimte geven en dat ze die ruimte ook vol overtuiging pakken.

SAMENSTERK

Als mens ben je niet alleen op de wereld. Je hebt rekening te houden met anderen. Hoe eerder je kinderen hier bewust van maakt, hoe makkelijker zij hun plek in de samenleving gaan vinden, nu en later. Met de methode van De Vreedzame School laten we stap voor stap zien hoe jouw gedrag het gedrag van anderen beïnvloedt. Hoe stel je jezelf positief en opbouwend op? Hoe zorg je ervoor dat je samen sterk bent? En stel dat je moeite hebt met onderlinge verschillen en te maken krijgt met gedoe en meningsverschillen; hoe kunnen we daar dan met elkaar goed mee omgaan? Daarvoor hebben we ook onze ‘leerlingmediatoren’ die kunnen bemiddelen bij ruzies.

Persoonlijkheidsvorming, begrip voor de ander, daar gaat het om. Wat dit betreft is niks leerzamer dan de relaties die je aangaat met de lokale samenleving. ’t Ruimteschip biedt onderdak aan Samen Iets Anders, een werkervaringsplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor ons verzorgen ze waardevolle hand- en spandiensten, bijvoorbeeld als conciërge, tuinman, schoonmaker of assistent bij onze handvaardigheidlessen.

Elke zomer organiseren onze leerlingen uit groep 8 samen met groepsgenoten van de Bonifatiusschool een gezellige middag voor ouderen in het dorp met muziek, spelletjes en lekker eten. Ook onze kerstmusical voeren we op voor omwonenden. Zo is ’t Ruimteschip geland in de gemeenschap en leren onze kinderen meer dan de traditionele schoolvakken. Zij leren het leven.

GROEISTERK

Leerlingen hebben bij ons op school vanaf groep 3 hun eigen Chromebook. Wij zien dat als belangrijk leermiddel. Maar het is meer dan dat. Wij maken vooral gebruik van ICT in ons onderwijs omdat het de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelt en een onderzoekende en probleemoplossende houding stimuleert. Dat zijn belangrijke vaardigheden in de 21e eeuw.

En als leerlingen én leerkrachten even in de knoop zitten met de digitale hulpmiddelen, dan kunnen zij een beroep doen op onze ‘digital leaders’. Dat zijn leerlingen die speciaal opgeleid worden om eerste hulp te bieden bij digitale klusjes. Doet het geluid van het digibord het niet, moet een wachtwoord gereset worden of een Chromebook opgeladen? De digital leaders staan paraat. Deze helden verzorgen zelfs de techniek bij schoolvoorstellingen.

LEEFSTERK

Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren beter. Dat heeft niet alleen te maken met de sfeer op school, maar ook hoe fit zij zijn. Wij hechten aan een gezonde levensstijl. Gezonde tussendoortjes en lunch zijn de norm. Daarnaast moedigen we sport en spel aan. Niet voor niets hebben we een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Die zorgt ervoor dat bewegen werkelijk bijdraagt aan iemands ontwikkeling, terwijl het ook leuk blijft!

Daarnaast hebben we een groot speelplein met speelapparaten en een natuurspeeltuin met vogel-, insecten- en vlinderkastjes. Naast de school ligt een gemeentelijk speelveld met twee voetbaldoelen, een basketpleintje en speeltoestellen. Als het niet te nat is, maken we hier gebruik van, ook voor de buitengymlessen. Kortom, ’t Ruimteschip biedt kinderen ook buiten het schoolgebouw de ruimte.